Lưu ý: Khi đăng ký tài khoản - mail kích hoạt tài khoản có thể nằm trong thư rác hoặc spam

motbaybay

New member
Lưu ý: Khi đăng ký tài khoản - mail kích hoạt tài khoản có thể nằm trong thư rác hoặc spam
- Đề nghị tìm kiếm tất cả các thư để kích hoạt tài khoản
nhadatfree-2.png
 
Last edited by a moderator:
Top